Kiến Thức Của BẢO HIỂM BẢO MINH
Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, trong đó tính chất rủi ro và cách quản lý rủi ro là 2 yếu tố hàng đầu.
Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là loại hình bảo hiểm bắt buộc đối với các chủ nhà máy, cơ quan, xí nghiệp, tòa nhà văn phòng, chung cư, nhà tư nhân …để bảo vệ tài sản của mình khi xảy ra tổn thất do Cháy & Nổ - là hai rủi ro thường xảy ra ở bất kỳ nơi nào.
BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC LÀ LOẠI HÌNH BẢO HIỂM BAN HÀNH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 23/2018/NĐ-CP NGÀY 23/02/2018, QUY ĐỊNH BẮT BUỘC ĐỐI VỚI CƠ QUAN, TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CÓ CƠ SỞ NGUY HIỂM VỀ CHÁY ,NỔ
Bảo hiểm hỏa hoạn nhà tư nhân đặc biệt được thiết kế để bảo hiểm cho các căn hộ tư nhân, nhà ở dưới đất. Người được bảo hiểm có thể là chủ sở hữu, Người đi thuê, Người được giao quản lý, trông coi hoặc sử dụng tài sản được bảo hiểm và được nêu tên cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm
kiến thức
Tin Tức Nổi Bật Của BẢO HIỂM BẢO MINH
Cùng BẢO HIỂM BẢO MINH Vững Điểm Tựa - Chắc Tương Lai