Những điều cần biết về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Những điều cần biết về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Những điều cần biết về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Những điều cần biết về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Những điều cần biết về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
Những điều cần biết về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
BẢO HIỂM DU LỊCH QUỐC TẾ BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC Bảo hiễm tài sản BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI


Những điều cần biết về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ  BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC

 

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là loại hình bảo hiểm bắt buộc đối với các chủ nhà máy, cơ quan, xí nghiệp, tòa nhà văn phòng, chung cư , nhà tư nhân và các nhà hàng, quán bar, dịch vụ giải trí, karaoke.…để bảo vệ tài sản của mình khi xảy ra tổn thất do Cháy & Nổ - là hai rủi ro thường xảy ra ở bất kỳ nơi nào.

Khi tham gia bảo hiểm, chủ tài sản cần hiểu  về các khái niệm sau trong hợp đồng bảo hiểm :

1.NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

Người được bảo hiểm là chủ sở hữu tài sản hoặc người được giao quyền quản lý tài sản hoặc những người có quyền lợi liên quan đến tài sản, người cho thuê và người thuê, các bên trong hợp đồng mua bán, thế chấp ngân hàng….

2.TÀI SẢN ĐƯỢC BẢO HIỂM :

Tài sản được bảo hiểm bao gồm mọi tài sản hữu hình có khả năng bị tổn thất, bị hủy hoại và thiệt hại có thể tính được bằng tiền, bao gồm :

  • Bất động sản ( loại trừ phần đất ) : Là các kiến trúc xây dựng, lắp đặt ( tòa nhà văn phòng, chung cư, nhà tư nhân, các kiến trúc xây dựng khác..  và hệ thống máy móc thiết bị gắn với bất động sản ( hệ thống máy lạnh, hệ thống đèn, hệ thống điện… )
  • Tài sản bên trong bất động sản ( bao gồm máy móc thiết bị, nội thất và các tài sản giá trị khác chứa trong tòa nhà, căn hộ… ).
  • Nhà máy : Bao gồm  nhà xưởng, máy móc thiết bị, kho hàng, nguyên vật liệu, thành phẩm….
  • Các kho hàng : Bao gồm khung nhà kho và hàng hóa chứa trong kho

3. RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM

Đối với loại hình bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, tài sản của người được bảo hiểm sẽ được bồi thường khi chúng bị phá huỷ hay hư hại  do các nguyên nhân  cháynổ gây nên.

* Cháy : do bất kỳ nguyên nhân nào ( có thể do sơ ý, bất cẩn của những người sinh hoạt và làm việc trong toà nhà, do hành động ác ý ,  chập điện, bị cháy lan từ các nhà xung quanh … )

*  Nổ : do bất kỳ nguyên nhân nào ( nổ nồi hơi, nổ bình ga …) gây ảnh hưởng đến toà nhà và vật kiền trúc bên trong.

4.SỐ TIỀN BẢO HIỂM   :

Là số tiền  bồi thường tối đa mà Bảo Minh trả cho người được bảo hiểm khi có tổn thất được bảo hiểm.

Số tiền bảo hiểm do Người được bảo hiểm tự tính toán và quyết định

Số tiền bảo hiểm phải thể hiện toàn bộ giá trị thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm tham gia bảo hiểm. 

Đối với bất động sản : Số tiền bảo hiểm căn cứ theo yêu cầu của Người được bảo hiểm nhưng không được quá cao hoặc quá thấp so với giá thị trường

Đối với động sản ( máy móc đi kèm toà nhà ) : Số tiền bảo hiểm là giá trị thay thế mới khi xảy ra tổn thất hoặc hư hại một phần hoặc toàn bộ. Thông thường số tiền bảo hiểm máy móc có thể được tính theo giá trị khấu hao  nhưng không thấp hơn giá thị trường – là giá mua máy móc tương tự , cùng đời, cùng năm sản xuất , cùng nhãn hiệu tại thời điểm xảy ra tổn thất ).

CƠ SỞ QUYẾT ĐỊNH SỐ TIỀN BẢO HIỂM CỦA NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM:

Nếu tham gia bảo hiểm với số tiền bảo hiểm quá cao ( tự định giá tài sản quá cao so với giá trị thực tế )  : Quý khách sẽ phải trả phí bảo hiểm cao hơn và khi xảy ra tổn thất thì Bảo Minh cũng chỉ bồi thường đúng bằng giá trị thực tế của tài sản.

Nếu số tiền bảo hiểm quá thấp ( tham gia bảo hiểm dưới giá trị ) : Khi xảy ra tổn thất quý vị sẽ không được bồi thường đầy đủ và số tiền bồi thường sẽ bị khấu trừ theo tỷ lệ .

Ví dụ : Giá trị thực tế của toà nhà (giá trị xây dựng mới , giá trị này có ghi trên sổ sách ) =  200 tỉ

Do lỗi bất cẩn của nhân viên, toà nhà bị  cháy, khoảng hai tầng lầu bị thiệt hại nặng nhất, tổng thiệt hại ước tính  20 tỉ đồng.

* Nếu quý khách tham gia bảo hiểm với số tiền bảo hiểm = 200 tỉ (bảo hiểm đúng giá trị )  thì khi xảy ra tổn thất  quý khách sẽ được bồi thường đầy đủ giá trị tổn thất. Cụ thể trong trường hợp trên, quý khách sẽ được bồi thường 20 tỉ.

* Nếu quý khách tham gia bảo hiểm với số tiền = 100 tỉ ( bảo hiểm dưới giá trị 50% ) thì khi xảy ra tổn thất trên, quý khách sẽ chỉ được bồi thường : 20 t ỉx 50% = 10 tỉ. Do vậy quý khách sẽ không được bổi thường đầy đủ. Điều này càng nguy hại hơn trong trường hợp tổn thất toàn bộ hoặc nghiêm trọng.

             Như vậy có thể thấy việc mua bảo hiểm đầy đủ và đúng giá trị là rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp

5. CÁCH TÍNH PHÍ BẢO HIỂM

Phí bảo hiểm được tính theo tỷ lệ phần trăm trên số tiền bảo hiểm.

Ví dụ : Quý vị mua bảo hiểm cho nhà máy in bao bì, tổng số tiền bảo hiểm cho nhà xưởng, máy móc thiết bị và hàng hóa là 10 tỉ đồng.

Tỷ lệ phí bảo hiểm áp dụng cho nhà máy in là 0.15% / số tiền bảo hiểm +10% VAT

Phí bảo hiểm =10 tỉ x 0.15%+ 10% VAT =16.150.000 đ

Tùy vào loại tài sản được bảo hiểm và ngành nghề kinh doanh mà Bảo Minh áp dụng tỷ lệ phí khác nhau. 

6.MỨC MIỄN BỒI THƯỜNG

Là số tiền mà người được bảo hiểm phải tự chịu trong mỗi sự kiện bảo hiểm.

Ví dụ : Mức miễn thường trên hợp đồng là : 20 triệu đồng / mỗi vụ tổn thất.

-  Khi xảy ra tổn thất với giá trị thiệt hại nhỏ hơn 20 triệu đồng : Quý khách phải tự chi trả .

- Khi xảy ra tổn thất với giá trị thiệt hại trên 20 triệu : Bảo Minh sẽ bồi thường giá trị tổn thất trừ đi 20 triệu đồng.

Mức miễn bồi thường  được quy định trong mỗi hợp đồng bảo hiểm để khách hàng có trách nhiệm tự giữ gìn tài sản của mình và tránh cho các doanh nghiệp bảo hiểm phải giám định, chi trả cho những tổn thất nhỏ nhặt gây phiền hà và lãng phí.

7. GIÁ TRỊ  VÀ THỜI GIAN THANH TOÁN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Khi xảy ra cháy nổ, người được bảo hiểm phải :

Bước 1 : Ngay lập tức thực hiện các biện pháp chữa cháy tại chỗ (trong khả năng của mình để giảm thiểu tổn thất ) .

Bước 2 :  Báo ngay cho PCCC (114 )

Bước 3 :  Báo cho Bảo Minh.

Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo tổn thất, Bảo Minh sẽ cùng Người được bảo hiểm và Công Ty Giám Định độc lập tiến hành giám định hiện trường. Nếu quá thời hạn trên Bảo Minh sẽ phải chấp nhận hiện trường và biên bản giám định do Người được bảo hiểm cùng Cơ quan chức năng và chính quyền nơi xảy ra sự cố lập ra.

- Mức độ thiệt hại sẽ do cơ quan giám định độc lập xem xét ( phí giám định do Bảo Minh thanh toán ) và được sự nhất trí  của Bảo Minh và người được bảo hiểm.

- Nếu hai bên không thống nhất được mức độ thiệt hại , sự việc sẽ được đưa lên Toà Án Kinh Tế để giải quyết.

- Bảo Minh sẽ thanh toán toàn bộ số tiền bồi thường tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm cho Người được bảo hiểm trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sợ khiếu nại bồi thường của Người được bảo hiểm.

XEM THÊM : BẢO HIỂM HỎA HOẠN NHÀ TƯ NHÂN, NHÀ CHUNG CƯ

                     BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC 

Tư vấn bảo hiểm
Yêu cầu tư vấn bảo hiểm

Bạn chỉ cần nhập đầy đủ thông tin yêu cầu, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn dịch vụ tốt nhất với chi phí cạnh tranh nhất !

 

Click vào đây

Hỗ trợ trực tuyến
0912 843 739
Ms Minh Tâm

Điện thoại: 0912843739

Video Clip
Thống kê truy cập

Đang online Đang online: 3

Thống kê ngày Trong ngày:

Thống kê tuần Trong tuần:

Thống kê tổng Tổng truy cập: