Bảo Hiểm Nhà tư nhân

Bảo Hiểm Nhà tư nhân

Bảo Hiểm Nhà tư nhân

Bảo Hiểm Nhà tư nhân

Bảo Hiểm Nhà tư nhân
Bảo Hiểm Nhà tư nhân
BẢO HIỂM DU LỊCH QUỐC TẾ BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC Bảo hiễm tài sản BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI


Bảo Hiểm Nhà tư nhân

 

BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM

(Chi tiết xin vui lòng xem tại Quy Tắc Bảo Hiểm Hỏa Hoạn Nhà tư nhân)

1. Tên sản phẩm

Bảo Hiểm Nhà tư nhân

2. Mã nghiệp vụ

 PFH

3. Đối tượng bảo hiểm

 Căn hộ chung cư, căn hộ officetel, nhà dưới đất.

4. Người được bảo hiểm

- Là chủ sở hữu, Người đi thuê, Người được giao quản lý, trông coi hoặc sử dụng tài sản được bảo hiểm và được nêu tên cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm

5. Phạm vi bảo hiểm

- Hỏa hoạn, sét đánh

- Nổ nồi hơi phục vụ sinh hoạt, hơi đốt phục vụ sinh hoạt, thắp sáng hoặc sưởi ấm trong nhà nhưng không phải nổ do hơi đốt, khí nén phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh;

- Máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị từ các phương tiện đó rơi xuống;

- Đâm va do xe cộ hoặc súc vật không thuộc quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát của Người được bảo hiểm hoặc người làm thuê cho Người được bảo hiểm;

- Động đất, núi lửa;

- Giông bão, lũ lụt, nhưng loại trừ tài sản bị phá hủy, hư hại do sương muối, sụt lở đất;

- Trộm cướp có kèm theo

  +Hành động đột nhập hoặc thoát ra khỏi địa điểm được bảo hiểm bằng vũ lực hoặc bạo lực,

  +Tấn công, sử dụng vũ lực hoặc đe dọa Người được bảo hiểm, người làm thuê hoặc thành viên gia đình của Người được bảo hiểm.

- Ngoài ra, Bảo Minh sẽ bồi thường tổng cộng tới  10% giá trị tổn thất cho chi phí chữa cháy và chi phí dọn dẹp hiện trường trong trường hợp xảy ra tổn thất và/hoặc thiệt hại thuộc phạm vi bảo hiểm.

6. Không thuộc phạm vi bảo hiểm

- Tổn thất do hành động gian lận, thiếu trung thực, đồng lõa hoặc cố ý của Người được bảo hiểm gây ra.

- Các thủ đoạn và biện pháp man trá nhằm trục lợi từ hợp đồng bảo hiểm này của Người được bảo hiểm hoặc đại diện hợp pháp của họ.

- Tổn thất được cho là do trộm cướp nhưng không có bằng chứng hoặc không để lại dấu vết.

- Bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do hậu quả, trực tiếp hoặc gián tiếp của các sự kiện sau:

 + Chiến tranh, xâm lược, nội chiến hoặc các sự kiện tương tự;

 + Binh biến, bạo loạn, khởi nghĩa, cách mạng, bạo động, đảo chính;

- Khủng bố (với mục đích chính trị, bao gồm cả việc sử dụng bạo lực nhằm gây hoang mang trong toàn xã hội hoặc một bộ phận công chúng).

- Tổn thất, thiệt hại hoặc rủi ro bắt nguồn từ/hoặc phát sinh từ/hoặc là hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp của vũ khí hạt nhân, phóng xạ ion hoá hoặc nhiễm phóng xạ từ nhiên liệu hạt nhân hoặc từ chất thải hạt nhân do bốc cháy nguyên liệu hạt nhân.

- Bất kỳ thiệt hại nào xảy ra khi ngôi nhà bỏ trống, không có người cư trú, sử dụng hoặc trông coi liên tục quá 30 ngày;

- Bất kỳ thiệt hại nào phát sinh đối với tài sản được bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm bị truất quyền sở hữu, sử dụng hoặc quản lý vĩnh viễn hoặc tạm thời do tài sản bị tịch biên, tịch thu, trưng dụng, thu hồi, phá hủy theo quyết định của cơ quan công quyền hoặc luật pháp Việt Nam.

- Thiệt hại do tài sản tự lên men, tự toả nhiệt hoặc chịu tác động của bất cứ quá trình xử lý nhiệt nào.

- Thiệt hại hậu quả dưới bất kỳ hình thức nào.

- Thiệt hại của máy móc thiết bị gây ra do hao mòn thông thường hoặc do các bản chất nội tại của máy móc thiết bị đó như quá tải, quá nhiệt, đoản mạch, hồ quang, hư hỏng cơ, điện...

 

BẢNG TÍNH PHÍ BẢO HIỂM 

I> Bảo hiểm phần giá trị ngôi nhà ( giá trị mua nhà chung cư hoặc giá trị xây dựng nhà dưới mặt đất )  (Đơn vị: VNĐ)

*Biểu phí áp dụng cho thời hạn 1 năm

GIỚI HẠN
BỒI THƯỜNG (VNĐ)

THỜI GIAN
ĐÃ SỬ DỤNG (Năm)

PHÍ CƠ
BẢN (1)
(Cháy, Sét,
Nổ)

                            Phí bổ sung (2)

Tổng Phí

(1) + (2)

Giông,
Bão, Lũ
lụt

Vỡ hoặc
Tràn
nước

Va
chạm với
Ngôi nhà

Trộm
cướp

Trách nhiệm đối với bên thứ ba

300.000.000

1-14

270.000

36.000

24.000

9.000

30.000

20.000

389.000

15-30

360.000

72.000

36.000

18.000

48.000

20.000

554.000

500.000.000

1-14

450.000

60.000

40.000

15.000

50.000

20.000

635.000

15-30

600.000

120.000

60.000

30.000

80.000

20.000

910.000

800.000.000

1-14

720.000

96.000

64.000

24.000

80.000

20.000

1.004.000

15-30

960.000

192.000

96.000

48.000

128.000

20.000

1.444.000

1.100.000.000

1-14

990.000

132.000

88.000

33.000

110.000

20.000

1.373.000

15-30

1.320.000

264.000

132.000

66.000

176.000

20.000

1.978.000

1.400.000.000

1-14

1.260.000

168.000

112.000

42.000

140.000

20.000

1.742.000

15-30

1.680.000

336.000

168.000

84.000

224.000

20.000

2.512.000

1.700.000.000

1-14

1.530.000

204.000

136.000

51.000

170.000

20.000

2.111.000

15-30

2.040.000

408.000

204.000

102.000

272.000

20.000

3.046.000

2.000.000.000

1-14

1.800.000

240.000

160.000

60.000

200.000

20.000

2.480.000

15-30

2.400.000

480.000

240.000

120.000

320.000

20.000

3.580.000

2.300.000.000

1-14

2.070.000

276.000

184.000

69.000

230.000

20.000

2.849.000

15-30

2.760.000

552.000

276.000

138.000

368.000

20.000

4.114.000

2.600.000.000

1-14

2.340.000

312.000

208.000

78.000

260.000

20.000

3.218.000

15-30

3.120.000

624.000

312.000

156.000

416.000

20.000

4.648.000

2.900.000.000

1-14

2.610.000

348.000

232.000

87.000

290.000

20.000

3.587.000

15-30

3.480.000

696.000

348.000

174.000

464.000

20.000

5.182.000

3.200.000.000

1-14

2.880.000

384.000

256.000

96.000

320.000

20.000

3.956.000

15-30

3.840.000

768.000

384.000

192.000

512.000

20.000

5.716.000

3.500.000.000

1-14

3.150.000

420.000

280.000

105.000

350.000

20.000

4.325.000

15-30

4.200.000

840.000

420.000

210.000

560.000

20.000

6.250.000

3.800.000.000

1-14

3.420.000

456.000

304.000

114.000

380.000

20.000

4.694.000

15-30

4.560.000

912.000

456.000

228.000

608.000

20.000

6.784.000

4.100.000.000

1-14

3.690.000

492.000

328.000

123.000

410.000

20.000

5.063.000

15-30

4.920.000

984.000

492.000

246.000

656.000

20.000

7.318.000

4.400.000.000

1-14

3.960.000

528.000

352.000

132.000

440.000

20.000

5.432.000

15-30

5.280.000

1.056.000

528.000

264.000

704.000

20.000

7.852.000

4.700.000.000

1-14

4.230.000

564.000

376.000

141.000

470.000

20.000

5.801.000

15-30

5.640.000

1.128.000

564.000

282.000

752.000

20.000

8.386.000

5.000.000.000

1-14

4.500.000

600.000

400.000

150.000

500.000

20.000

6.170.000

15-30

6.000.000

1.200.000

600.000

300.000

800.000

20.000

8.920.0

 

II> Bảo hiểm phần tài sản bên trong ngôi nhà (Đơn vị: VNĐ)

*Biểu phí áp dụng cho thời hạn 1 năm

GIỚI HẠN
BỒI THƯỜNG/VỤ TỔN THẤT (VNĐ)

GIỚI
HẠN BỒI
THƯỜNG
MỖI ĐỒ
VẬT

PHÍ CƠ
BẢN (1)
(Cháy, Sét,
Nổ)

Phí bổ sung (2)

Tổng Phí

(1) + (2)

Giông,
Bão, Lũ
lụt

Vỡ hoặc
Tràn
nước

Va
chạm với
Ngôi nhà

Trộm
cướp

Cháy, mất cắp xe ô tô, xe gắn máy ở chung cư

100.000.000

60.000.000

100.000

25.000

25.000

8.000

25.000

10.000

193.000

200.000.000

60.000.000

200.000

50.000

50.000

16.000

50.000

20.000

386.000

300.000.000

60.000.000

300.000

75.000

75.000

24.000

75.000

30.000

579.000

400.000.000

60.000.000

400.000

100.000

100.000

32.000

100.000

40.000

772.000

500.000.000

60.000.000

500.000

125.000

125.000

40.000

125.000

50.000

965.000

600.000.000

60.000.000

600.000

150.000

150.000

48.000

150.000

60.000

1.158.000

700.000.000

60.000.000

700.000

175.000

175.000

56.000

175.000

70.000

1.351.000

800.000.000

60.000.000

800.000

200.000

200.000

64.000

200.000

80.000

1.544.000

900.000.000

60.000.000

900.000

225.000

225.000

72.000

225.000

90.000

1.737.000

1.000.000.000

60.000.000

1.000.000

250.000

250.000

80.000

250.000

100.000

1.930.000

Vui lòng tải về:  Giấy yêu cầu bảo hiểm nhà tư nhân và gửi mail cho chúng tôi theo địa chỉ:  ntmtam@baominh.com.vn để được phục vụ nhanh chóng nhất. Hoặc gọi đến :  0912 843 739 để được tư vấn nhanh nhất. 


Tư vấn bảo hiểm
Yêu cầu tư vấn bảo hiểm

Bạn chỉ cần nhập đầy đủ thông tin yêu cầu, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn dịch vụ tốt nhất với chi phí cạnh tranh nhất !

 

Click vào đây

Hỗ trợ trực tuyến
0912 843 739
Ms Minh Tâm

Điện thoại: 0912843739

Video Clip
Thống kê truy cập

Đang online Đang online: 2

Thống kê ngày Trong ngày:

Thống kê tuần Trong tuần:

Thống kê tổng Tổng truy cập: