Bảo hiểm du học

Bảo hiểm du học

Bảo hiểm du học

Bảo hiểm du học

Bảo hiểm du học
Bảo hiểm du học
BẢO HIỂM DU LỊCH QUỐC TẾ BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC Bảo hiễm tài sản BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI


Bảo hiểm du học

BẢO HIỂM DU HỌC CHÂU ÂU VÀ TOÀN CẦU 

Bảo hiểm du lịch Quốc Tế  với thời hạn tối thiểu 6 tháng đến 1 năm là thủ tục không thể thiếu trong bộ hồ sơ xét  du học. Ngoài các điều kiện đăng ký đặc thù của từng trường quốc tế, các học sinh tại Việt Nam đều cần phải tham gia Bảo hiểm y tế du học trước khi làm thủ tục xin cấp Visa với mức trách nhiệm bảo hiểm tối thiểu 30.000 Euro đối với các trường thuộc Châu Âu và 50.000 USD đối với các trường đại học không thuộc Châu Âu. Sau khi hết hạn bảo hiểm, học sinh sẽ được yêu cầu tiếp tục mua bảo hiểm cho khoảng thời gian học tập còn lại.

Chương trình bảo hiểm du lịch Châu Âu và du lịch Quốc Tế của Bảo Minh đáp ứng đầy đủ yêu cầu xin visa du học của bất cứ trường Đại học nào trên toàn thế giới !

BẢNG TÓM TẮT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM DU HỌC 

( Áp dụng cho tất cả các trường đại học toàn cầu ) 

Sản phẩm bảo hiểm du lịch quốc tế của Bảo Minh gồm 3 chương trình bảo hiểm : Phổ Thông,  Cao Cấp và Thượng Hạng, số tiền bồi thường tối đa cho mức Phổ Thông là $ 50,000, mức Cao Cấp là $100,000 và mức Thượng Hạng là $150,000 

Dưới đây là bảng quyền lợi bảo hiểm của 3 chương trình này, số tiền ghi trong bảng là số tiền tối đa được bồi thường trong trường hợp xảy ra tai nạn, bệnh tật hoặc cần hỗ trợ khi đi du lịch theo từng hạng mục

                                                      Đơn vị tính: USD

MỤC A: TAI NẠN CÁ NHÂN

Phổ thông

Cao cấp

Thượng hạng

Quyền lợi 1:
Tử vong do tai nạn

$50,000

$100,000

$150,000

Quyền lợi 2: 
Thương tật toàn bộ vĩnh viễn và thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn

$50,000

$100,000

$150,000

Quyền lợi 3:
Gấp đôi số tiền Bảo hiểm khi sử dụng phương tiện vận tải công cộng.

Số tiền BH sẽ gấp đôi nếu người được BH bị tai nạn khi đang sử dụng phương tiện vận tải công cộng với lịch trình cụ thể (quyền lợi này không áp dụng đối với trẻ em dưới 18 tuổi và người lớn trên 70 tuổi)

không có

$200,000

$300,000

Quyền lợi 4:
Trợ cấp học phí cho trẻ phụ thuộc 

Là số tiền sẽ được trả cho mỗi người con hợp pháp ( còn phụ thuộc, dưới 23 tuổi, đang còn theo học tại một trường chính thức) khi người được bảo hiểm chính chết do tai nạn ( tối đa 4 người con).

$500

$500

$2,500

MỤC B:  CHI PHÍ Y TẾ

Phổ thông

Cao cấp

Thượng hạng

Quyền lợi 5:
Chi phí y tế cho tai nạn và ốm đau, chi phí nha khoa do tai nạn

 

 

 

5.1 Chi phí điều trị nội trú
Giới hạn chính áp dụng đối với các chi phí điều trị nội trú, phẫu thuật, xe cứu thương và nhân viên y tế đi kèm, xét nghiệm...Đây là giới hạn cho tất cả các chi phí phát sinh theo phần này.

$50,000

$70,000

$100,000

 

5.2 Chi phí điều trị ngoại trú

Chi phí điều trị ngoại trú, bao gồm chi phí khám bệnh, thuốc kê theo đơn của bác sĩ điều trị, chụp X-quang, xét nghiệm theo chỉ định. Mức miễn thường 50USD cho một lần điều trị.

$2,500

$3,500

$5,000

5.2 Chi phí y tế do thai sản 
Bồi thường chi phí y tế liên quan đến bệnh tật do thai sản khi đang ở nước ngoài.

$5,000

$7,000

$10,000

5.3 Chi phí Điều trị tiếp theo

Chi phí y tế phát sinh trong lãnh thổ Nước xuất hành trong vòng 90 ngày kể từ khi trở về Nước xuất hành

$8,000

$10,000

$12,000

Quyền lợi 6:
Trợ cấp nằm viện

Trả phụ cấp 50USD cho một ngày nằm viện ở nước ngoài.

$500

$700

$1,000

Quyền lợi 7:
Chi phí cho thân nhân đi thăm 

Chi phí đi lại (vé máy bay khứ hồi) cho một người thân trong gia đình đi thăm khi Người được bảo hiểm phải nằm viện trên 5 ngày hay ở trong tình trạng không thể qua khỏi hay bị chết.

$3,500

$5,000

$7,000

Quyền lợi 8: 
Đưa trẻ em hồi hương

Chi phí đi lại và ăn ở cần thiết phát sinh thêm cho một trẻ em dưới 14 tuổi để đưa trẻ em đó về Việt Nam hoặc Quê hương.

$3,500

$5,000

$7,000

MỤC C: TRỢ CỨU Y TẾ

Phổ thông

Cao cấp

Thượng hạng

 

$50,000

$70,000

$100,000

Quyền lợi 10:
Hồi hương 

Chi phí đưa Người được bảo hiểm về Việt Nam hoặc Quê hương (bao gồm cả chi phí cho thiết bị y tế di động và nhân viên y tế đi kèm).

$50,000

$70,000

$100,000

Quyền lợi 11:
Vận chuyển hài cốt/mai táng 

Vận chuyển hài cốt của Người được bảo biểm về Việt Nam hoặc Quê hương hoặc mai táng ngay tại địa phương.

$50,000

$70,000

$100,000

Quyền lợi 12:
Bảo lãnh thanh toán viện phí 

Bảo lãnh thanh toán viện phí trực tiếp cho bệnh viện trong trường hợp nhập viện.

 

bao gồm

bao gồm

bao gồm

MỤC D:    HỖ TRỢ DU LỊCH

Phổ thông

Cao cấp

Thượng hạng

 

$1,000

$1,500

$2,500

Quyền lợi 14:
Hỗ trợ du lịch

a. Thông tin trước chuyến đi
b. Thông tin về đại sứ quán
c.  Những vấn đề dịch thuật
d. Những vấn đề về pháp luật
e. Thông tin về người cung cấp dịch vụ y tế

bao gồm

bao gồm

bao gồm

Quyền lợi 15:
Hành lý bị trì hoãn:

Thanh toán chi phí mua các vật dụng thiết yếu cho vệ sinh cá nhân thiết và quần áo vì lý do hành lý bị trì hoãn

$400

$550

$800

Quyền lợi 16:
Mất giấy tờ thông hành:

Chi phí xin cấp lại hộ chiếu, visa đã bị mất cùng chi phí đi lại và ăn ở phát sinh do việc xin cấp lại các giấy tờ đó. Giới hạn bồi thường tối đa một ngày là 10% của mức giới hạn cho của quyền lợi này.

$1,500

$2,000

$3,000

Quyền lợi 17:
Cắt ngắn hay hủy bỏ chuyến đi

Tiền đặt cọc không được hoàn lại cho chuyến đi và chi phí đi lại tăng lên vì cắt ngắn hay hủy chuyến do Người được bảo hiểm bị chết, ốm đau thương tật nghiêm trọng, phải ra làm chứng hay hầu toà hoặc được cách ly để kiểm dịch.

$4,500

$6,000

$9,500

Quyền lợi 18:
Lỡ nối chuyến

Thanh toán 100 USD cho mỗi 6 tiếng liên tục bị lỡ nối chuyến

$200

$200

$200

Quyền lợi 19:
Trách nhiệm cá nhân

Bảo hiệm trách nhiệm pháp lý của Người Được Bảo Hiểm đối với thiệt hại thân thể hay tài sản của bên thứ ba gây ra do lỗi bất cẩn của Người Được Bảo Hiểm.
( quyền lợi bảo hiểm này không áp dụng cho việc sử dụng hay thuê xe cộ có động cơ)

 

$50,000

$70,000

$100,000

Quyền lợi 20:
Bắt cóc và con tin

Thanh toán 150 USD cho mỗi 24 tiếng Người được bảo hiểm bị bắt cóc làm con tin xảy ra trong chuyến đi nước ngoài

$2,000

$3,000

$5,000

Quyền lợi 21:
Hỗ trợ tổn thất tư gia vì hoả hoạn

Thanh toán cho các tổn thất hoặc thiệt hại đối với tài sản trong gia đình gây ra bởi hoả hoạn xảy ra trong thời hạn bảo hiểm

$1,000

$3,000

$5,000

Quyền lợi 22:
Bảo hiểm trong trường hợp bị khủng bố

Toàn bộ các quyền lợi từ 1 -  20 của chương trình bảo hiểm đều được áp dụng khi chúng xảy ra bởi các hành động khủng bố khi người được bảo hiểm ở nước ngoài

bao gồm

bao gồm

bao gồm

 

BIỂU PHÍ BẢO HIỂM DU HỌC

                            Đơn vị tính : USD

Thời gian tham gia bảo hiểm

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM

Phổ Thông

USD 50,000.00

Cao Cấp

USD 100,000.00

Thượng hạng

USD 150,000.00

3 tháng 53 94 135

 6 tháng 

106

187

270

Một năm

138

244

352

 

Ngoài ra, nếu du học tại các trường đại học thuộc khối Schengen, các bạn có thể tham khảo quyền lợi và phí bảo hiểm tại : Bảo hiểm du lịch Châu Âu 

 THỦ TỤC MUA BẢO HIỂM DU LỊCH QUỐC TẾ

  1. Khách hàng tải về Giấy yêu cầu bảo hiểm du lịch quốc tế rồi điền thông tin của mình rồi gửi đến địa chỉ mail : ntmtam@baominh.com.vn ( trong mail vui lòng để lại số điện thoại liên hệ của quý vị).
  2. Chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị trong thời gian sớm nhất để hoàn tất hợp đồng. Thời gian hoàn tất hợp đồng là không quá 1 giờ ( trong giờ hành chánh ).
  3. Trường hợp cần gấp, vui lòng liên hệ số hotline : 0912 843 739 để được trợ giúp và nhận  hợp đồng kịp thời.
Tư vấn bảo hiểm
Yêu cầu tư vấn bảo hiểm

Bạn chỉ cần nhập đầy đủ thông tin yêu cầu, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn dịch vụ tốt nhất với chi phí cạnh tranh nhất !

 

Click vào đây

Hỗ trợ trực tuyến
0912 843 739
Ms Minh Tâm

Điện thoại: 0912843739

Video Clip
Thống kê truy cập

Đang online Đang online: 6

Thống kê ngày Trong ngày:

Thống kê tuần Trong tuần:

Thống kê tổng Tổng truy cập: